Om KrsNet

Om KrsNet

Om KrsNet

KrsNet grundades av ett 30-tal personer vid ett möte i Kristinestad den 23.11.2006 och registrerades i Handelsregistret den 04.04.2007 som Andelslaget KrsNet med parallellfirma Osuuskunta KrsNet.

KrsNet är ett ett renodlat öppet fibernät vilket betyder att nätet är tillgängligt för marknadens tjänsteleverantörer som vill erbjuda sina tjänster (IPTV, telefoni, internet osv) i nätet.

Med andra ord, KrsNet äger fibernätet och står för själva uppkopplingen men tjänsterna tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

Nätet täcker i stort sett hela Kristinestads kommun vilket innebär att c:a 90% av alla hushåll i kommunen har möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

KrsNet är medlem i Finlands Regionnät rf - Suomen Seutuverkot ry http://www.seutuverkot.fi/