logo

Kostnad från 18,70€/mån

Vilken typ av anslutning vill du ha? 

Aktuellt

Störningsmeddelande

Vi påbörjar byte av utrustning i Lappfjärd, Skaftung och Sideby tisdag 10.4.2018. Störningar både på IPTV och internet kan förekomma.

Utrustningen byts dagtid. Om det ännu förekommer störningar efter kl. 16 bör hemmaswitch, IPTV-box eller router startas om. Om detta inte hjälper meddela per SMS till tel.nr. 045 265 0400

Vi beklagar eventuella störningar

Kallelse

Andelslaget KrsNET ordinarie andelsstämma.

Medlemmarna i Andelslaget KrsNET kallas till ordinarie andelsstämma 10.4.2018 kl. 19.00

Plats: Lantbruksbyrån i Lappfjärd, Nybrovägen 3, Lappfjärd

På stämman behandlas ärenden enligt 16 § i Andelslagets stadgar.

Bokslutshandlingarna finns till påseende fr.o.m. 27.3.2018 på KrsNETs kontor Kristinagatan 11A, Kristinestad eller skickas på begäran per e-post.

Deltagande i andelsstämman förutsätter förhandsanmälan per e-post till info@krsnet.fi eller per telefon till 045 265 0400 senast den 4.4.2018.

Styrelsen                                               

macbook
Följ oss på facebook

Facebook Senaste händelser

14.11.2018

KrsNET får också sälla sig till den grupp av små lokala nätbolag som lyckades med över 10 år på nacken idag :)

14.11.2018

Mera fiber behövs om 5G skall börja fungera.
Kunnat yllättyivät: nopea 5g vaatii ison ponnistuksen ja lakimuutoksia – ja valokuituyhteydet...

01.08.2018

Avbrott i Dynamonets internettjänst pga kabelbrott i Pörtom. Katkos Dynamonetin internetpalvelussa kaapelikatkoksen takia Pirttikylässä.

Anslut din fastighet

Gör en förfrågan redan idag