KrsNet dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur och varför KrsNet samlar in och använder personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har. 

Genom att använda KrsNets tjänster godkänner du vår datapolicy och ger samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du tillåter också att KrsNet gör utskick till dig elektroniskt. 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in personlig information. Det kan till exempel handla om när du besöker vår hemsida eller kontaktar oss.

Vilken information vi samlar in

KrsNet samlar in information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss. Det kan handla om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post, mobilnummer och fastighetsnummer. 

KrsNet samlar också in information om dig när du besöker vår hemsida och använder dig av våra tjänster. Uppgifter som kan samlas in är: person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post, mobilnummer och fastighetsnummer. Information om tjänster du köpt, historik om kundförhållandet och information om agerande med KrsNet, såsom agerande på webbsidan. Enhetsinformation, exempelvis IP-adress, språkinställning och plattform, samt din geografiska och demografiska positionering.

Vad vi använder informationen till

En del av informationen vi samlar in om dig är nödvändig för att upprätthålla kundförhållandet och kunna leverera tjänster. Annan information behövs för att kunna erbjuda dig vår tjänst och förbättra tjänsten. 

Vem vi delar informationen med

KrsNet kan komma att dela information med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer och myndigheter (om du godkänt det eller det krävs enligt lag). 

Var vi behandlar informationen

Information som KrsNet samlar in behandlas endast inom EU/EES.

Hur länge vi sparar din information

Vi sparar endast information så länge som den behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som informationen behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Dina rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till information vi behandlar om dig och möjlighet att rätta till denna information om den är felaktig eller bristfällig. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om informationen inte längre behövs i det syfte den blev insamlad. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att information finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan man istället begränsa informationen så att den endast är tillgänglig för lagliga skyldigheter.  

Varför vi använder cookies

KrsNet använder cookies och dylika spårningstekniker för att leverera en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt online. För att läsa mera om KrsNets användning av cookies, se vår cookiepolicy.

Hur du kontaktar oss

Har du fler frågor angående KrsNets dataskydd kan du kontakta VD Daniel Kaivo-oja per telefon 045 265 0400 eller email info [at] pool.fi (info[at]krsnet[dot]fi). Registeransvarig, Andelslaget KrsNet är registrerat i Finlands handelsregister under organisationsnummer 2106729-8. Fysiskt kontor finns på Kristinagatan 11A 64100 Kristinestad, Finland. Besök KrsNets webbsida www.krsnet.fi för mera information. 

 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 19.07.2023