Anslutningar

Vilken typ av anslutning vill du ha?

 

 

Anslutningsavgiften för fastighetsbolagen är 3 400 €.

För att kunna ansluta lägenheterna i ett radhus eller våningshus krävs att fastighetsbolaget har en fastighetsanslutning.

I fastighetsanslutningen ingår inte någon aktiv anslutning utan endast anslutningspunkt för att ansluta fastighetsbolagets lägenheter.

Kostnaden för nergrävning av fiberkabeln på egen tomt hör till beställaren/fastighetsägaren

För att kunna teckna ett anslutningsavtal bör man bli medlem i andelslaget. Andelsavgiften är 50€, dessutom tillkommer en årlig medlemsavgift.

För anslutning av lägenheter, se fliken "Lägenheter i radhus och våningshus".

 

 

Anslutningsavgiften för egnahemshus och företag är 2 500€

I anslutningspriset ingår hemmaswitch, fiber och fiberinblåsning samt svetsning och konfiguration av anslutningen till nätet.

Kostnaden för nergrävning av fiberkabeln på egen tomt hör till beställaren/fastighetsägaren

För att kunna teckna ett anslutningsavtal bör man bli medlem i andelslaget. Andelsavgiften är 50€, dessutom tillkommer en årlig medlemsavgift.

 

Ifall ett företag har behov av en större fastighetsswitch ges separat pris för detta.  

 

Anslutningsavgiften för lägenhet i radhus och våningshus är 950 € / lägenhet.

I lägenhetsanslutningen ingår hemmaswitch, fiber och fiberinblåsning samt svetsning och konfiguration av anslutningen till nätet.

Material för kanalisation (installationsrör, lister o.dyl.) samt installationsarbete av fiberkabel till lägenheten ingår ej (fastighetens ansvar).

För att kunna teckna ett anslutningsavtal bör man bli medlem i andelslaget. Andelsavgiften är 50€, dessutom tillkommer en årlig medlemsavgift

Obs. För att en lägenhet i ett vånings- eller radhus skall kunna skaffa en fiberanslutning, bör fastighetsbolaget ha en fastighetsanslutning.

Ta reda på om det fastighetsbolag som Du bor i har en KrsNet fastighetsanslutning.

Totalt:
Totalt:€ / månad

Intresseanmälan

Ska vi kontakta dig?