FELANMÄLAN

Gör en felanmälan

Fyll i kontaktuppgifterna och problembeskrivning

Obs! Prova med att starta om din dator och router eller IPTV-box (dra ur strömsladden) innan du gör felanmälan!